Ensiapukoulutus

Työantajalla on lakiin perustuva velvollisuus huolehtia riittävästä työpaikan ensiapuvalmiudesta.

Työterveyshuollon ensiapukoulutukset

  • Ensiavun peruskurssi 1 (16 h)
  • Ensiavun peruskurssi 2 (16 h)
  • Ensiavun peruskurssi (8 h)
  • Ensiavun peruskurssi (6 h)
  • Ensiavun peruskurssi (4 h)

Ota yhteyttä työterveyshoitajaan tarkempien tietojen ja tarjouksen saamiseksi.