Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palvelut

Tilakäynneillä tutustutaan työoloihin, arvioidaan työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä tehdään tarvittaessa mittauksia (melu ja valaistus).

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon liittyneelle tilalle ja tämän jälkeen se uusitaan neljän vuoden välein tai tarvittaessa useammin työolosuhteiden muuttuessa.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein.
Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos maatalousyrittäjällä on maatalousyrittäjäeläkevakuutus (MYEL).