Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus

Työterveyshuollon tehtäviin kuuluvat lain mukaan myös tietojen anto, neuvonta ja ohjaus.

Työterveyshuollolla on velvollisuus auttaa yritystä ja sen työntekijöitä työn terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työntekijöiden terveyttä koskevissa asioissa. Neuvonnalla ja ohjauksella vahvistetaan sekä yksilöiden että työyhteisöjen voimavaroja sekä tuetaan työntekijäryhmiä, joilla on terveydellisiä ongelmia.