Timo Walli työterveyshuollon erikoislääkäri

Timo Walli

Työterveyshuollon erikoislääkäri

Olen työterveyshuollon erikoislääkäri. Teen kokonaisvaltaista työterveyslääkärin työtä yritysten kumppanina. Tavoitteeni on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, ehkäistä työperäistä sairastumista ja hoitaa sairauksia. Arvioin kuntoutustarpeen ja teen kuntoutussuunnitelman osana sairauden hoitoa, kuin myös työkyvyn turvaamiseksi. Toimin myös yrityksen tarpeiden mukaan asiantuntijana työkykyjohtamisessa ja työturvallisuuden parantamisessa. Hyödynnän työssäni työterveyshuollon moniammatillisen ryhmän osaamista ja erikoissairaanhoidon mahdollisuuksia. Toimin lisäksi yleislääkärinä ja omaan kokemusta urheilulääkärin työstä.