Työfysioterapiapalvelut

Työfysioterapiapalvelut jakautuvat yksilövastaanottoon ja työpaikalla tapahtuvaan toimintaan.

Työfysioterapeutin yksilövastaanotolla tavoitteena on tukea asiakkaan fyysistä työkykyä ohjauksen ja neuvonnan keinoin. Henkilökohtaiset omahoito-ohjeet ovat toiminnan keskeinen perusta.

Työpaikan ergonomiakäynneillä tavoitteena on tukea työntekijän tuki- ja liikuntaelimistön sopivaa kuormittumista säätämällä työpiste ergonomian kannalta toimivaksi ja ohjaamalla työasentoja sekä taukoliikkeitä yksilöllisesti työntekijän toimintakykyä tukien.

Työfysioterapeutin suorittama työtapaohjauskäynti työpaikalla yleensä käynnistää oppimisprosessin, jossa työntekijä saa ohjausta, neuvontaa ja harjoittelua tuki- ja liikuntaelimistöä säästävien työliikkeiden ja -menetelmien omaksumiseen omassa työpisteessään.

Työfysioterapeutti suorittaa erilaisia fyysisen kunnon testauksia (ml. polkupyöräergometria, lihaskunto-, liikkuvuus- ja tasapainotestit työn fyysisten vaatimusten mukaan). Näiden tarkoituksena on antaa työntekijälle henkilökohtaiset ohjeet fyysisen kunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen työn kuormitustekijät ja vaatimukset huomioiden.

Työfysioterapeutti osallistuu tarvittaessa myös monipuolisesti työpaikan muihin fyysisen työ- ja toimintakyvyn tuen, kehon kuormittumisen, ergonomian, terveysliikunnan ja ryhmien toimintaan (ml. ryhmät, luennot). Ryhmätoiminnot räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Myös akuuteissa ongelmissa on mahdollista asioida työfysioterapeutin luona työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä.