Työkykyjohtaminen

Työnantaja johtaa valinnoillaan työterveystoimintaa ja vastaa työkykyjohtamisesta. Työterveyshuolto toimii siinä kumppanina ja terveydenhuollon asiantuntijana tehden yhteistyötä monien eri tahojen kanssa (ml. julkinen terveydenhuolto, eläkevakuutusyhtiöt, Kela).