Työnantajan palvelut

Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa. Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kuvataan sopimuksen tehneen asiakasyrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijöilleen työterveyshuoltosopimuksen sisällöstä ja laajuudesta.

Työterveyshuollon työnantajapalveluita:

  • Työterveysyhteistyön kehittäminen
  • Työpaikkakäynnit
  • Työyhteisön toiminnan edistämisen tuki
  • Työkyvyn johtamisen tuen palvelut
  • Työhyvinvoinnin kehittämisen tuki
  • Työterveyshuollon raportointi
  • Sairauspoissaolo- ja kustannusseuranta
  • Työyhteisön muutostilanteiden tuki
  • Kriisitilanteiden selvitys ja tuki
  • Esimiestyön jaksamisen tuki

Työnantajat saavat työterveyshuollon palvelusta Kela-korvausta, joka haetaan vuosittain.