Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelmassa kuvataan

  • asiakasyrityksen tarpeet työterveyshuollolle
  • työterveyshuoltoyhteistyön tavoitteet ja toimenpiteet
  • tieto työterveyspalvelujen sisällöstä (lakisääteinen työterveyshuolto ja sairaanhoidon sisältö).

Toimintasuunnitelma tulee käsitellä työpaikan työsuojelutoimikunnassa tai muussa yhteistyötoimikunnassa, ja työntekijöillä pitää olla mahdollisuus tutustua siihen. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain yhteistyöpalaverissa.