Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto.

Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa

 • työterveystoiminnan suunnittelun
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen yhteistyössä yrityksen kanssa
 • työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan altisteita ja niiden terveydellistä merkitystä
 • työn sisällön mukaan suunnitellut lakisääteiset alku- ja määräaikaistarkastukset
 • työkykyarviot
 • osatyökykyisen seurannan ja kuntoutustarpeen arvioinnin
 • työkyvyn tuen ja seurannan työterveysyhteistyössä
 • ohjausta ja neuvontaa työolojen ja työn turvallisuuden kehittämiseksi
 • osallistumisen työtapaturmien ehkäisyyn ja hoitoon
 • osallistumisen ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen
 • säännöllisen erikseen sovitun asiakasraportoinnin. 

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteet ovat

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
 • työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • työntekijöiden työkyvyn ja työyhteisön toiminnan tukeminen.

Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. 

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) sekä valtioneuvoston asetukseen ammattitautiluettelosta, jossa määritellään fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät, joilla voidaan katsoa olevan todennäköinen syy-yhteys ammattitaudin syntyyn. 

Yrityksille räätälöity toimintamallimme tuottaa lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hyvässä yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa.