Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Työnantaja voi halutessaan täydentää lakisääteistä työterveyshuoltoa vapaaehtoisilla sairaanhoitopalveluilla tai vakuutuksilla. Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito sisältää sopimuskohtaisesti määriteltävät sairaanhoitopalvelut, joista sovitaan erikseen. 

Sairaanhoitosopimuksen tehneiden yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää sairaanhoitopalveluita. Työnantajalla on velvollisuus tiedottaa työntekijöitä työterveyshuollon palvelujen sisällöstä. 

Yleensä sairaanhoitopalvelut sisältävät työterveyslääkärin ja -hoitajan antamia hoitoja sekä sovittuja laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Myös erikoislääkärikonsultaatiot voivat kuulua sairaanhoidon sisältöön. 

Sairaanhoitopalvelujen sisältyessä työterveyssopimukseen kertyy työterveyshuoltoon täydentävää tietoa työntekijän työkykyisyydestä pitkällä aikavälillä. Tärkeänä tavoitteena on mahdollisimman aikaisin havaita ja puuttua työkykyä uhkaaviin tilanteisiin ja ryhtyä työkykyä turvaaviin jatkotoimiin.

Työterveyshuollossa toimivat lääkärit ovat työterveyden asiantuntijoita, jotka tuntevat työn vaatimukset ja ymmärtävät niiden yhteyttä terveyteen. Työterveyshuollossa voidaan arvioida mm. korvaavan työn ja osasairausloman mahdollisuuksia ja käyttöä. 

Yrityksille räätälöity toimintamallimme löytää yrityksellenne tarkoituksenmukaisen sairaanhoidon sisällön. 

Kokeneiden työterveysammattilaistemme laaja-alaista tietotaitoa hyödyntämällä tarjoamme asiakkaillemme nopeaa ja joustavaa palvelua.

Äkillisten sairauksien hoidon tarpeen arviointia ja palveluohjausta toteutetaan asiakaspalvelussa sekä työterveyshoitajien vastaanotolla.

Kattavat erikoislääkäripalvelut ja -konsultaatiot mahdollistavat nopean puuttumisen työkykyongelmiin ja työkyvyttömyyden kehittymiseen.