Varhainen tuki työkykyasioissa

Työkyky ja terveydentila voivat muuttua työuran aikana vähitellen vuosien kuluessa tai äkillisesti. Jos työkyky heikkenee, on siihen mahdollista vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.

Varhainen tuki toimii parhaiten, jos siitä on keskusteltu etukäteen työyhteisön kanssa. Työpaikan varhaisen tuen mallin mukainen toimintatapa hyödyttää sekä työnantajaa että työntekijöitä.

Työterveyshuolto auttaa varhaisen tuen suunnittelussa ja toteutuksessa.