Yrittäjän työterveys

Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajaa järjestämään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon työ- tai virkasuhteessa oleville työntekijöille, jotka tekevät työtä Suomessa. Yrittäjälle itselleen työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista.

Yrittäjän työhyvinvointi on ensisijaista niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Tässä keskeisessä roolissa on toimiva työterveyshuolto.

Yrittäjä voi halutessaan järjestää itselleen työterveyshuollon ja saada Kelasta korvauksia. Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia, jos yrittäjällä on yrittäjäeläkevakuutus (YEL).

Työterveyshuollon sisältö ja laajuus suunnitellaan tarpeiden mukaiseksi.