Työnantajalle

Työterveyshuolto on sopimuspohjaista toimintaa. Työterveyshuoltosopimuksessa määritellään työterveyspalvelujen laajuus. Toiminnan sisältö kuvataan sopimuksen tehneen asiakasyrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa.

Työnantajalla on velvollisuus kertoa työntekijöilleen työterveyshuoltosopimuksen sisällöstä ja laajuudesta.

Työterveyshuollon työnantajapalveluita:

 • Työterveysyhteistyön kehittäminen
 • Työpaikkakäynnit
 • Työyhteisön toiminnan edistämisen tuki
 • Työkyvyn johtamisen tuen palvelut
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen tuki
 • Työterveyshuollon raportointi
 • Sairauspoissaolo- ja kustannusseuranta
 • Työyhteisön muutostilanteiden tuki
 • Kriisitilanteiden selvitys ja tuki
 • Esimiestyön jaksamisen tuki

Työnantajat saavat työterveyshuollon palvelusta Kela-korvausta, joka haetaan vuosittain.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto.

Lakisääteinen työterveyshuolto kattaa

 • työterveystoiminnan suunnittelun
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatimisen yhteistyössä yrityksen kanssa
 • työpaikkaselvityksen, jossa arvioidaan altisteita ja niiden terveydellistä merkitystä
 • työn sisällön mukaan suunnitellut lakisääteiset alku- ja määräaikaistarkastukset
 • työkykyarviot
 • osatyökykyisen seurannan ja kuntoutustarpeen arvioinnin
 • työkyvyn tuen ja seurannan työterveysyhteistyössä
 • ohjausta ja neuvontaa työolojen ja työn turvallisuuden kehittämiseksi
 • osallistumisen työtapaturmien ehkäisyyn ja hoitoon
 • osallistumisen ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen
 • säännöllisen erikseen sovitun asiakasraportoinnin.

Lakisääteisen työterveyshuollon tavoitteet ovat

 • työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
 • työn ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen
 • työntekijöiden työkyvyn ja työyhteisön toiminnan tukeminen.

Työterveyshuolto toimii moniammatillisesti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Lakisääteinen työterveyshuolto perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015) sekä valtioneuvoston asetukseen ammattitautiluettelosta, jossa määritellään fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät, joilla voidaan katsoa olevan todennäköinen syy-yhteys ammattitaudin syntyyn.

Yrityksille räätälöity toimintamallimme tuottaa lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti hyvässä yhteistyössä asiakasyritystemme kanssa.

Pyydä tarjous työterveyshuollon palveluista.