Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja on työterveyshuollon ammattihenkilö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Työterveyshoitaja vastaa yhteistyössä asiakasyritysten kanssa työterveyshuollon kokonaisuuden suunnittelusta, toteuttamisesta ja vaikuttavuuden seurannasta yhdessä muiden työterveyshuollon tiimin jäsenten kanssa. Työterveyshoitajan keskeisintä työnkuvaa ovat työpaikkaselvitysten ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmien tekeminen, terveystarkastusten toteuttaminen, terveysneuvonta ja ensiapuvalmiuden suunnittelu. Työterveyshoitaja toimii linkkinä asiakasyrityksen, sen työntekijöiden ja työterveyshuollon palveluiden välillä.

Työterveyshoitajan vastaanotolla sinua palvelevat

Suomi Svenska English
Suomi English
Suomi Svenska English
Suomi Svenska English