Maria Niemi

Suomi Svenska English

Työterveyspsykologina toimin osana moniammatillista työterveyshuollon tiimiä. Työskentelen niin yksittäisten työntekijöiden kuin työyhteisöjenkin hyvinvoinnin äärellä.

Vastaanotolleni voi hakeutua keskustelemaan työhön tai yksityiselämään liittyvistä kuormitustekijöistä. Yleisiä aiheita vastaanotollani ovat työn kuormittavuus, uupumus, mielialan lasku, ahdistuneisuus sekä elämäntilannekriisit. Tarvittaessa teen myös työkyvyn arvioita ja psykologisia tutkimuksia. Käynnille tarvitsee aina työterveyshoitajan tai -lääkärin lähetteen. Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!

Työyhteisöjen osalta keskeisiä työskentelykohteitani ovat työhyvinvointi ja työssä jaksaminen, työyhteisön ilmapiirin kehittäminen, voimavara- ja kuormitustekijöiden arviointi sekä esimiestyön tukeminen. Tarvittaessa työyhteisön toimivuutta voidaan arvioida ja kehittää erilaisin menetelmin, muun muassa työpajoin, koulutuksin, johdon/esimiehen työn tukemisella, työnohjauksen tai esimerkiksi kyselytutkimuksen keinoin. Ota yhteyttä työterveystiimiin, niin pohditaan työyhteisönne tilannetta yhdessä!