Stina Isberg

Suomi English

Geronomina työni on edistää, tukea ja arvioida sekä ikääntyneiden että ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ottaen huomioon jokaisen omat voimavarat ja tuen tarpeet. Minulla on vuosien kokemus työstä ikäihmisten kanssa ja heidän hyvinvointinsa on minulle erittäin tärkeää.

Vastaanotollani haluan jokaisen tuntevan läsnäoloni ja kiireettömyyden. Voit tulla tapaamaan minua koskien esimerkiksi muistitutkimuksia ajoterveysarviota varten tai jos oma, tai läheisesi muistin heikentyminen huolestuttaa.

Minulle työ ikääntyneiden ja ikäihmisten kanssa on suuri voimavara ja sydämeni asia.