Työhyvinvointi ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Uutiskirje

Tartuntatautipäivärahaa voi saada myös ilman eristyspäätöstä

Eduskunta on 15.2.2022 hyväksynyt tartuntatautipäivärahan hakemisen ehtoja koskevan sairausvakuutuslain väliaikaisen muutoksen.

Koronatartunnan saanut voi nyt hakea tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on PCR- tai antigeenilaboratoriotestillä todettu koronatartunta ja lääkäri on suositellut työstä poissaoloa taudin leviämisriskin takia.

Lakimuutos tuli voimaan takautuvasti eli se koskee poissaoloja, jotka ovat alkaneet 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutos on voimassa 30.6.2022 saakka. Tartuntatautipäivärahaa voi nyt hakea kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta lukien etuutta halutaan saada.