Ajankohtaiset asiat, Uutiskirje

Turvallisempi työpaikka ensiapuvalmiudella

Ensiavun perustaitojen olisi hyvä olla hallinnassa meillä jokaisella niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Työnantajan tulee työturvallisuuslain mukaan huolehtia työpaikan ensiapuvalmiudesta työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla.

Lääkärikeskus Karhulinnan kautta on mahdollisuus järjestää työpaikan ensiavun peruskursseja (4h, 6h ja 8h). Näiden kurssien tavoitteena on edistää ensiaputaitoja, ehkäistä tapaturmia sekä lisätä työntekijöiden yleistä terveystietoutta.

Ryhmäkoko/kurssi on max. 15 henkilöä ja kurssille voi osallistua ilman aikaisempaa ensiapukoulutusta. Ensiapukurssista saatu todistus on voimassa kolme vuotta.

Jos olette kiinnostuneita yrityskohtaisista kursseista, olettehan yhteydessä yrityksenne nimettyyn työterveyshoitajaan.