Työhyvinvointi ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Uutiskirje

Työfysioterapeutin terveiset

Työn fyysinen kuormitus

Osalla meistä työtehtävät luokitellaan fyysisesti kuormittaviksi ja työ saattaa sisältää esimerkiksi haastavia työasentoja tai raskaiden taakkojen käsittelyä tai nostotyötä. Aina ei ole työssä mahdollista hyödyntää työtä keventäviä apuvälineitä ja joudumme tekemään työn omalla keholla. Usein mm. toistotyö, hankalat työasennot ja nostotyö altistavat työliikekipeytymisille. Tuki- ja liikuntaelinoireet voivat olla haittana työstä suoriutumiselle ja vapaa-ajan askareissa. Palautuminen työn aiheuttamasta rasituksesta vaikeutuu oireiden pitkittyessä.

Voinko itse vaikuttaa ja ennaltaehkäistä kehoni kipeytymistä ja tuki- ja liikuntaelinoireiden syntymistä?

– Kyllä.

Työtä tehdessä sekä vapaa-ajalla meidän on hyvä muistaa myös huolehtia omasta itsestämme. Huolehtimalla ja ottamalla itsekin vastuuta omista työtavoistamme, kiinnittämällä huomiota omaan työergonomiaan ja muistetaan tehdä myös taukoliikkeitä työn lomassa. Vapaa-ajalla riittävä ja monipuolinen liikunta auttavat vahvistamaan kehoamme.

Kuinka voisin helpottaa oloani ja parantaa fyysistä jaksamistani?

– Työfysioterapeuttiin voit olla yhteydessä, jos koet haasteita työergonomiassa tai tuki- ja liikuntaelinoireet aiheuttavat haittaa työssä tai vapaa-ajalla. Työfysioterapeutin vastaanotolle voit tulla myös ilman lähetettä. Vastaanottokäynnillä tai työpisteelle tehtävässä ergonomiakartoituksessa voimme yhdessä arvioida tarvittavia keinoja parantaaksemme sinun työhyvinvointiasi.

Tavoitteena terveellinen ja turvallinen työ.

Tuija Sällilä, Työfysioterapeutti