Työhyvinvointi ja ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, Uutiskirje

Työterveyspsykologin terveiset

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika suunnata katsetta uuteen vuoteen. Kulunut vuosi on ollut monella tapaa kuormittava. Kuormitus ja työssä jaksamisen haasteet ovat lisääntyneet. Uudelta vuodelta voisimme toivoa parempaa jaksamista ja hyvinvointia. Työn näkökulmasta tämä voisi tarkoittaa parempaa työn imua!

Työn imu tarkoittaa myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa työssä. Sitä kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imun kokemuksella on myönteinen vaikutus työntekijän fyysiseen terveyteen, mielenterveyteen, hyvään työsuoritukseen ja yrityksen taloudelliseen menestymiseen. Työn imua kokevat työntekijät ovat aloitteellisia ja uudistushakuisia. He sitoutuvat työhönsä, auttavat työkavereitaan ja kokevat työnsä voimavaratekijänä.

Työn imua edistävät erilaiset työhön liittyvät voimavarat. Ne auttavat työntekijää onnistumaan ja synnyttävät halua tehdä työ hyvin:

  • Tehtävään liittyviä voimavaroja ovat työn palkitsevuus, kehittävyys ja monipuolisuus.
  • Työn järjestämiseen liittyviä voimavaroja ovat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön, työroolien ja tavoitteiden selkeys sekä työaikojen joustavuus.
  • Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä voimavaroja ovat esihenkilön ja työyhteisön tuki, oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät käytännöt, arkinen huomaavaisuus, ystävällisyys, palaute ja arvostus sekä muiden kokema työn imu.
  • Organisaatioon liittyviä voimavaroja ovat työn varmuus, innovatiiviset toimintatavat, työpaikan ilmapiiri sekä työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt.

Työn imu rakentuu yhteistyönä organisaation ja johtamisen toimilla sekä jokaisen työntekijän omilla toimilla. Työn imua voi kokea missä tahansa työssä. Haastankin meitä kaikki laatimaan uuden vuoden lupauksen nimeltään TYÖN IMU. Jos työn imu lisääntyy, voimme kaikki paremmin niin yksilöinä kuin yhteisöinäkin!

Hyvää joulua ja työn imua uudelle vuodelle!

Maria Niemi

Vastaava työterveyspsykologi

 

Lähde: https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi