Artikkelit

Onnistuneen työkykyjohtamisen kumppani 

Muovisiin teollisuuspakkauksiin erikoistunut RKW Finland haluaa panostaa työkyvyn, -hyvinvoinnin ja -terveyden edistämiseen henkilöstönsä kanssa. Yhteinen tavoite motivoi koko työyhteisöä tekemään arjen tekoja työhyvinvoinnin eteen. 

RKW Finlandin (RKW) työyhteisössä tehdään monenlaista työtä. Tuotantoketju toimistosta tuotannon kautta asiakkaan luokse sisältää niin fyysisesti kuin psyykkisesti erilaista kuormittavuutta.

– Ihmiset ovat kaikki erilaisia ja sen myötä tarpeet, haasteet ja vahvuudetkin ovat kovin yksilöllisiä. Meille tärkeää työterveydessä on yksilölähtöisyys, tuttuus, saatavuus ja jatkuva ennakointi. Näistä lähtökodista käynnistettiin viime syksynä yhteistyö Karhulinnan kanssa, kertoo HR-päällikkö Irma Salo. 

Tutun luokse matalalla kynnyksellä 

Liikkeelle lähdettiin alkukartoituksesta ja terveystarkastuksista, joista muodostui kuva nykytilasta yritys- ja yksilökohtaisesti.  

– RKW:n kanssa oli mukava lähteä yhteistyöhön. Yhdessä pohdittiin, mitä tavoittelemme, haluamme tehdä ja saada aikaiseksi. Meillä on nimetty tiimi yritykselle, jossa ovat lisäkseni työterveyshoitaja, työterveyspsykologi ja työfysioterapeutti. Tiimin kanssa pohdimme tavoitteita ja toimivia ratkaisuja RKW:n tarpeisiin ja laadimme yhdessä yrityksen kanssa toimintamallit. On erityisen tärkeää, että työterveyshuolto tuntee työntekijät, työpaikan ja työn olosuhteet. Kun työntekijää hoitavat samat ammattilaiset, lisääntyy samalla tieto yrityksestä siinä missä työntekijän tarvekin tulee hoidettua, toteaa työterveyslääkäri Timo Walli.  

Tärkeää työterveydessä on yksilölähtöisyys, tuttuus, saatavuus ja jatkuva ennakointi. 

Tuttuus ja henkilökohtaisuus nousevat molemmin puolin avainasemaan. Tuttuun henkilöön on helppo olla yhteydessä, jatkaa siitä mihin viimeksi jäätiin ja avata havainnoista johtopäätöksiä puolin sekä toisin. Työterveyshoitaja Merja Rauvola toimiiyrityksen yhteyshenkilönä arjessa. 

– Työpaikkaselvitysten ja toimintasuunnitelmassa sovittujen tapaamisten lisäksi olemme Irman kanssa usein monta kertaa viikossa yhteydessä esille nousseista arjen tarpeista. Työntekijöiden työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen edellyttävät suunnitelmallisuuden lisäksi sujuvaa yhteistyötä, Rauvola toteaa. 

Hyvinvoinnin edistäminen vaatii jatkuvaa huomiota 

Mielekäs ja turvallinen työ sekä yksilön oma terveys ja tyytyväisyys elämään luovat pohjan työhyvinvoinnille. Hyvinvoiva ihminen jaksaa käsitellä haasteita ja sietää ajoittaista kuormittavuuttakin paremmin. Työterveydellä on suuri merkitys, jossa pienetkin teot saavat aikaan suuria.  

– Kaikki ihmiset ovat yksilöitä omine voimavaroineen. Jokaisella on erilainen tausta ja kyky käsitellä asioita. Siksi työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen ei ole olemassa yhtä prosessia, jonka mukaan toimitaan. Prosessi voi olla taustalla, mutta havainnointi ja aistiminen vaativat jatkuvaa vuoropuhelua, yhteistyötä ja seurantaa. Minusta on huojentavaa, että on työterveyskumppani, joka kuuluu aidosti arkeemme ja tuo meille rohkeasti omia havaintojaan, kun tapaavat työntekijöitämme täällä meidän tiloissamme tai perinteisesti vastaanottokäynnillä, Salo kiittää. 

Yleisimmin asiat nousevat esiin, kun käydään vaivojen vuoksi vastaanotolla hakemassa apua. 

– Vastaanotolle tullaan luonnollisesti jonkin vaivan tai avunpyynnön vuoksi. Tarkasteltaessa tilannetta laajemmin päästään kiinni juurisyihin ja huomataan, että vaivan hoito vaatii myös muuta huomioita, jottei se uusiudu. Se voi olla mieltä rassaava tilanne tai ergonomiaan liittyvä asia, jolloin avuksi tulee usein työfysioterapeutti tai työterveyspsykologi. Tilanteen niin vaatiessa käydään keskustelua myös työn kuormitustekijöistä yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa, summaa Walli. 

Irma Salo kiittää juuri tästä Karhulinnaa.

– Meidän yhteisenä tavoitteenamme on tehdä työpaikasta parempi ja saada aikaan enemmän hyvinvointia ja terveyttä. Etsitään yhdessä ratkaisuja ja hyödynnetään toinen toistemme osaamista ja ymmärrystä. Hyvä kumppani on kuin vieressä istuva työkaveri. 

Paikallinen toimija on osoittautunut meille oikeanlaiseksi. 

 

Ennakoiva arkikumppani 

Työterveyspalvelutuottaja kantaa vastuuta ihmisistä yhdessä yrityksen kanssa. 

– Kumppanin pitää sitoutua huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja hyvinvoinnista. Sairastapauksissa on tärkeää, että syyt selvitetään ja asioihin tartutaan ripeästi – mieluiten ennakoivasti. Tämän pitää välittyä työntekijöillemme. Paikallinen toimija on osoittautunut meille oikeanlaiseksi. Karhulinnassa ihmisillä on kasvot, toteaa RKW Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Saariluoma. 

Säännölliset työpaikkaselvitykset ja terveystarkastukset ovat avainasemassa varhaisen havaitsemisen kannalta.  

– Selvityksissä ja tarkastuksissa kartoitetaan muun muassa psykososiaalisia voimavara- ja kuormitustekijöitä – tarkastellaan kokonnaisuutta, tehdään huomioita ja analysoidaan niitä yhdessä. Se on terveyden ja toimintakyvyn tarkastelua yhtä aikaan niin yrityksen kuin yksilön näkökulmasta, avaa vastaava työterveyspsykologi Maria Niemi.